Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package 14.30.30528

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package 14.30.30528

Microsoft – 13,9MB – Freeware – Windows
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Gói Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable là một thành phần phần mềm được tạo bởi Microsoft. Nó cung cấp cho người dùng các thành phần thời gian chạy cần thiết để chạy các ứng dụng được tạo bằng Visual Studio 2015.

Gói có thể phân phối lại này được thiết kế để giúp các nhà phát triển triển khai ứng dụng của họ trên hệ thống dễ dàng hơn mà không phải lo lắng về việc liệu các thành phần thời gian chạy bắt buộc đã được cài đặt hay chưa.

Gói này bao gồm các thư viện như Microsoft Foundation Classes (MFC), Visual C++ CRT và Standard C++. Nếu không có các thư viện này, các ứng dụng được xây dựng bằng Visual Studio 2015 không thể chạy.

Người dùng có thể tải xuống và cài đặt gói thông qua trang web của Microsoft hoặc thông qua Windows Update. Điều quan trọng cần lưu ý là người dùng nên tải xuống và cài đặt phiên bản phù hợp với kiến trúc hệ thống của họ (x86 hoặc x64).

Tóm lại, Gói Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable là một thành phần quan trọng để chạy các ứng dụng được xây dựng trong Visual Studio 2015 và đơn giản hóa việc triển khai ứng dụng bằng cách cung cấp các thành phần thời gian chạy cần thiết.

Tổng quan

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 203.073 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package là 14.30.30528, phát hành vào ngày 27/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/08/2015.

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 13,9MB.

Người sử dụng của Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package!

Cài đặt

người sử dụng 203.073 UpdateStar có Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.