Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package 14.13.26020

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package 14.13.26020

Microsoft – 13,9MB – Freeware – iPhone
Tiêu đề: Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package 14.13.26020
Kích thước: 13,9MB
Yêu cầu:
  • iPhone
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 09/02/2018
Nhà phát hành: Microsoft
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!

Cài đặt

người sử dụng 266.124 UpdateStar có Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại