Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package 14.11.25325

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package 14.11.25325

Microsoft - 13,9MB - Freeware

Tổng quan

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 308.913 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package là 14.11.25325, phát hành vào ngày 31/08/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/08/2015.

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package đã yêu cầu một trong iPhone hệ điều hành để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên. Tải về tập tin có kích thước 13,9MB.

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package!

Cài đặt

người sử dụng 308.913 UpdateStar có Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại